Skanowanie laserowe 3D

Skaner 3D idealnie nadaje się do pomiaru wszelkiego rodzaju obiektów.
Ma zastosowanie w pomiarach budynków o nowoczesnej architekturze, zabytków, obiektów przemysłowych, instalacji technicznych,
kopalni jak i obiektów technicznych.

Znaczącą domeną technologii 3D jest również inżynieria odwrotna, czyli pomiar obiektu do analizy zgodności stanu faktycznego z projektem.

Skaner 3D ma zastosowanie w:

  • DIGITALIZACJI ZABYTKÓW I MUZEALIÓW metodą fotografowania i skanowania 2D/3D,
  • inwentaryzacji budynków, budowli i zabytków,
  • inwentaryzacji detali,
  • inwentaryzacji obiektów inżynieryjnych takich, jak drogi, linie kolejowe, mosty,
  • inwentaryzacji linii technologicznych i produkcyjnych,
  • pomiarach wyrobisk, kopalń i jaskiń,
  • inwentaryzacji małej architektury, pomiarze odchyleń i odkształceń,
  • pomiarze zgodnooeci projektu z rzeczywistością – inżynieria odwrotna,
  • cyklicznych pomiarach obiektu w celu monitorowania jego odkształceń, przemieszczeń, erozji lub dewastacji.
kontakt
+48 507 600 872 Paweł Klak
Więcej informacji na stronie:
www.scanning3d.pl »